Kushtet dhe kushtet

Publikuar më 4 Qershor 2023

1. Hyrje

Mirë se vini në faqen e internetit të blejlikes.al . Duke përdorur këtë faqe, ju pajtoheni të respektoni kushtet dhe kushtet e paraqitura më poshtë. Ju lutemi lexoni këtë informacion me kujdes.

2. Qasje dhe Përdorimi i Faqes së Internetit
2.1 Llogaria Juaj

Për të përdorur disa funksionalitete të faqes së internetit, do të keni nevojë për një llogari. Ju do të jeni përgjegjës për mbajtjen e konfidencialitetit të informacionit të hyrjes të lidhur me llogarinë tuaj.

2.2 Përdorimi i Faqes së Internetit

Nuk ju lejohet të përdorni këtë faqe për qëllime të paligjshme ose të ndaluara sipas kushteve dhe ligjeve të zbatueshme.

2.3 Ndërveprim me Përdorues të Tjerë

blejlikes.al ofron mundësinë e ndërveprimit me përdorues të tjerë. Ju jeni përgjegjës për sjelljen tuaj dhe duhet të përmbaheni rregullave dhe udhëzimeve të vendosura nga faqja.

3. Drejtat e Autorit

Të gjithë materialet dhe përmbajtja e disponueshme në këtë faqe mbrohen nga të drejtat e autorit dhe nuk mund të përdoren pa miratimin e shkruar të pronarit.

Çdo përdorim i paautorizuar i përmbajtjes në këtë faqe mund të përbëjë një shkelje të të drejtave të autorit dhe mund të rezultojë në veprime ligjore të përshtatshme.

Kontrollo lidhjet ose artikuj . Ne nuk marrim përgjegjësi për praktikat e privatësisë të këtyre faqeve, dhe rekomandojmë leximin e politikës së privatësisë së çdo faqeje që vizitoni.
4. Kufizimi i Përgjegjësisë

blejlikes.al faqja e internetit nuk merr përgjegjësi për ndonjë gabim ose zëdhënësi në përmbajtjen ose funksionalitetin e faqes së internetit.

blejlikes.al nuk garanton disponueshmërinë e pandërprerë dhe pa gabime të faqes së internetit ose shërbimeve të ofruara.

Përdorimi i kësaj faqeje është në rrezikun tuaj. blejlikes.al nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëmtim direkt, indirekt, aksident, special, ndëshkues ose tjetër që rezulton nga përdorimi ose pamundësia për përdorimin e kësaj faqeje.

5. Politika e Privatësisë

blejlikes.al respekton privatësinë e përdoruesve dhe mbledh dhe përdor informacion personal në përputhje me politikën e saj të privatësisë.

Informacioni personal që ju siguroheni do të përdoret për qëllimin e përmirësimit të shërbimeve dhe përshtatjes së përvojës suaj në faqen e internetit të blejlikes.al .

blejlikes.al nuk do të zbulojë informacionin tuaj personal për të tretët pa miratimin tuaj, përveç në raste të përcaktuara nga ligji ose kur është e nevojshme për të siguruar shërbimet që kërkohen nga ju.

6. Modifikimet në Kushtet dhe Kushtet

blejlikes.al rezervon të drejtën për të modifikuar ose përditësuar kushtet dhe kushtet pa njoftim paraprak. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni periudhikisht këtë faqe për të qëndruar të informuar rreth ndonjë ndryshimi.

Vazhdimi i përdorimit të kësaj faqeje pas modifikimit të kushteve dhe kushteve konsiderohet pranimi juaj i ndryshimeve të bëra.

7. Kontakt

Për çdo pyetje ose qartësi në lidhje me kushtet dhe kushtet e kësaj faqeje, ju lutemi na kontaktoni përmes faqes së kontaktit të disponueshme në faqe.

Do ju përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur dhe ju do t'ju sigurojmë informacionin dhe sqarimet e nevojshme.

Politika e Rimbursimit Publikuar më 4 Qershor 2023
1. Politika e Përgjithshme e Rimbursimit

Ne specializohemi në sigurimin e mallrave jo-tangible, të pacenueshme. Sidoqoftë, sapo një porosi është kryer dhe produkti është dorëzuar, në përgjithësi nuk lëshojmë rimbursime. Inkurajojmë klientët tanë të kuptojnë dhe pranojnë këtë politikë në momentin e bërjes së çdo blerje në faqen tonë.

2. Rrethana Jashtëzakonisht për Rimbursime

Pavarësisht politikës së përgjithshme të mos-ribrursimit, ne e njohim se rrethana jashtëzakonisht mund të lindin në lidhje me natyrën e produkteve që furnizojmë. Në këto raste, jemi të përkushtuar për të respektuar kërkesat për rimbursim nën kushtet e mëposhtme specifike:

2.1 Rimbursim gjatë Dorëzimit të Produktit

Ne nuk ofrojmë një rimbursim nëse porosia është procesuar tashmë ose nëse është në procesin e dorëzimit. Ne rimbursojmë vetëm para procesimit të porosisë.

2.2 Politika e Rimbursimit për Mosdorëzim

Nëse ne nuk kemi nisur dorëzimin tuaj brenda 5 ditëve të punës nga porosia juaj, na vjen keq për ndërprerjen dhe do të kemi kënaqësi t'ju sigurojmë një rimbursim. Ju lutemi të vini re se rimbursimet do të lëshohen vetëm për porositë e pacenuara dhe kërkojmë që një kërkesë për rimbursim të bëhet brenda 7 ditëve nga data origjinale e porosisë. Një porosi e suksesshme përcaktohet si pikë e cila ka arritur para nesh, pasi mund të duhet një kohë për të pastruar pagesën dhe për ne të marrë fondet. Sapo paratë kanë mbërritur, ne mund të përpunojmë porosinë dhe të lëshojmë një rimbursim nëse është e nevojshme. Për të nisur një rimbursim, ju lutemi të kontaktoni ekipin tonë të mbështetjes për klientë përmes formularit të kontaktit në faqen tonë.

3. Mbështetja dhe Cilësia e Shërbimit Ndaj Klientit

Ekipi ynë i mbështetjes është i përkushtuar në sigurimin e ndihmës profesionale dhe kohëpasive. Ne vlerësojmë zgjedhjen tuaj për të përdorur shërbimet tona dhe jemi të angazhuar për të siguruar kënaqësinë tuaj gjatë eksperiencës me ne.

4. Përgjegjësia e Furnizimit të Shërbimit
4.1 Përgjegjësia e Ofruesit të Shërbimit

Shërbimet e rritjes së ndjekësve të ofruara nga ne realizohen nga ofrues të jashtëm. Ndërsa mbikqyrim menaxhimin e porosive, ekzekutimi real i shërbimit është përgjegjësia e ofruesit.

4.2 Kufizimi i Përgjegjësisë

Ne nuk marrim përgjegjësi për ndonjë dëmtim që mund të lindë nga përdorimi i informacionit ose përmbajtjes në faqe. Po ashtu, nuk merremi me përgjegjësi për opinionet e shprehura nga të tretët në komente.

4.3 Funksionaliteti dhe Qasja në Faqen e Internetit

Përpjekjet bëhen për të siguruar operimin e dendur të faqes së internetit, por nuk garantohet qasja e pandërprerë dhe pa gabime. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për disfunksionet teknike të çdo natyre.

5. Kushtet e Dorëzimit
5.1 Afatet dhe Shpejtësia e Dorëzimit

Koha e fillimit e pritur për dorëzim: 1-24 orë pas porosisë. Shpejtësia e pritur e dorëzimit: 100-1500 ndjekës/24 orë.

5.2 Anulimi dhe Modifikimi i Porosive

Pas një porosie, anulimi nuk është i mundur nëse ka një vonesë në procesim ose shërbimi bëhet i padisponueshëm. Klientët mund të kërkojnë çaktivizimin e shërbimeve të rimbushjes automatike për të menaxhuar efektivisht profilin e tyre.

5.3 Koha dhe Vonesat e Pritura

Ju lutemi të konsideroni kohën e pritur të dorëzimit për çdo produkt. Në rastet e vonesave të konsiderueshme, na kontaktoni me numrin tuaj të porosisë për një zgjidhje.

5.4 Ndjekës, Pëlqime, Vizita, dhe Shkarkime

Është e zakonshme humbja e lehtë e ndjekësve, pëlqimeve, vizitave, dhe shkarkimeve në kohë. Nëse ndodh një humbje që tejkalon 15% brenda 30 ditëve, do të sigurohen zëvendësime pa kosto shtesë.

6. Zgjidhja e Problemeve dhe Pyetjeve të Klientëve

Për çështje që nuk janë të mbuluara më sipër ose në raste të pasigurta të shërbimeve, ju lutemi të konsultoheni me ne për të gjetur një zgjidhje të përshtatshme.

Faqja jonë mund të përmbajë lidhje me faqe të treta që nuk janë në pronësi ose nën kontrollin tonë. Kontrollo lidhjet, tools, free trials ose artikuj.

7. Orari i Përfundimit të Porosive

Porositë përpunohen nga e hëna në të premte nga ora 8:00 deri në orën 22:00, dhe në të shtunë, të dielën dhe në festa nga ora 10:00 deri në orën 22:00 kohë evropiane perëndimore. Porositë e vendosura jashtë këtyre orareve do të përpunohen ditën pasuese.